Dịch vụ xin giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Theo quy định Nghị định 102/2013/NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm...
Hotline